بررسی اهداف و پروژه‌های برنامه وزارت صمت برای مدیریت بازار

وزارت صمت دولت سیزدهم تلاش دارد تا معضلات موجود در بازارهای کشور را برطرف سازد و در این راستا برنامه ای با عنوان «برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت» تدوین کرده است. به گزارش اینپیا، از آنجایی که اهداف این برنامه تا کنون از شفافیت چندانی برخوردار نبودند، موسسه مطالعات […]

وزارت صمت دولت سیزدهم تلاش دارد تا معضلات موجود در بازارهای کشور را برطرف سازد و در این راستا برنامه ای با عنوان «برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت» تدوین کرده است.

به گزارش اینپیا، از آنجایی که اهداف این برنامه تا کنون از شفافیت چندانی برخوردار نبودند، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به تشریح آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تحولی مدیریت بازار کالاها و خدمات به دنبال مدیریت هوشمند بازار از حلقه اول یعنی پیش از تولید و تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع و مصرف است.

در این راستا مدیریت بازار با مداخات ضروری و حداقلی دولت پیگیری می شود و این رویکرد در اصاح نظام قیمت گذاری و کنترل های پیشینی و پسینی دنبال خواهد شد.

در این ارتباط، وزارتخانه متبوع با برخورداری از برنامه های تحولی برای گذار از مدیریت بازار سنتی به نوین، استفاده از ابزارهای خودتنظیم و هوشمند کردن پایش ها و نظارت ها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

گفتنی است برای مدیریت هوشمند بازار 17 پروژه عملیاتی، مبتنی بر مطالعه «سند تحول نظام توزیع کالا» در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ارتباط با کالاهای پایه، کالاهای

مصرفی و خدمات به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:

پروژه 1- طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع؛

پروژه 2- تکمیل سامانه جامع تجارت؛

پروژه 3- گسترش دامنه تحت پوشش و رصدپذیر کردن جریان گردش کالا؛

پروژه 4- اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب وکارهای توزیعی؛

پروژه 5- توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک کشور؛

پروژه 6- ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی عمده؛

پروژه 7- تکمیل سامانه اطلاع رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات؛

پروژه 8- سامانه تحلیل و پیش بینی قیمت ها؛

پروژه 9- ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز؛

پروژه 10 – ساماندهی و ارتقاء کارآمدی کسب وکارهای توزیعی در سطح خرده فروشی؛

پروژه 11 – اصلاح سیاست ها و قواعد تنظیم قیمت کالاها و خدمات؛

پروژه 12 – طراحی استاندارد و ساختار قیمت های نسبی خدمات؛

پروژه 13 – استقرار نظام اصلاح شده خدمات در بازار؛

پروژه 14 – استقرار درج قیمت تأمین کننده (واردکننده و تولیدکننده) و قیمت واحد؛

پروژه 15 – گسترش و تقویت شرکت های بازرسی؛

پروژه 16 – گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده؛

پروژه 17 – ترویج اخلاق کسب وکار؛

 

اهداف سیاستی از مدیریت بازار در کشور

 

مدیریت بازار در کشور امری فرابخشی است که حوزه ها و دستگاه های مختلفی در آن نقش آفرینی می کنند؛ حضور 14 دستگاه اصلی در جلسات کارگروه تنظیم بازار کشور خود نشا ندهنده این امر خطیر است.

دراین ارتباط مهم ترین اهداف سیاستی مدیریت بازار در کشور را می توان به شرح زیر ارایه کرد:

حفظ سطح معیشت آحاد جامعه؛

کنترل تورم با تأ کید بر اقلام خورا کی ها و آشامیدنی ها؛

برنامه ریزی تأمین، توزیع، کنترل و نظارت بر بازار با تأ کید بر کالاهای اساسی؛

نظارت مؤثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات؛

برنامه ریزی جهت تسهیل در کالارسانی، حمل ونقل، تأمین و توزیع اقلام پرمصرف در ایام خاص؛

اطلاع رسانی مستمر از اقدامات تنظیم بازاری برای تنویر و آگاهی بخشی افکار عمومی؛

تسهیل فضای کسب وکار و هماهنگی بین دستگاهی در تأمین کالاهای اساسی؛

صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛

 

گزارش کامل را از لینک زیر دانلود کنید

برنامه وزارت صمت برای مدیریت بازار