بررسی سیستمی سابقه واردات برای تمام تعرفه‌های مربوط به وزارت صمت

در راستای اجرایی شدن ماده 9 «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری توسعه صادرات و مدیریت واردات»، سابقه واردات بازرگانان در تمامی تعرفه‌های مشمول مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این توسط کارشناسان سازمان‌های مجوزدهنده استانی وزرات صمت مورد بررسی قرار می‌گرفت، از این پس به صورت سیستمی کنترل خواهد شد. به […]

در راستای اجرایی شدن ماده 9 «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری توسعه صادرات و مدیریت واردات»، سابقه واردات بازرگانان در تمامی تعرفه‌های مشمول مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این توسط کارشناسان سازمان‌های مجوزدهنده استانی وزرات صمت مورد بررسی قرار می‌گرفت، از این پس به صورت سیستمی کنترل خواهد شد.

به گزارش اینپیا به این منظور از روز جمعه مورخ 1400/10/10 در استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت‌سفارش برای کالاهای با تعرفه‌های فوق، مجوزدهنده جدیدی با عنوان《بررسی سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت – بررسی سابقه واردات》اجباری شده است.

برای اخذ مجوز بررسی سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت – بررسی سابقه واردات نیازی به پیگیری یا مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از مورخ 1400/10/10 به بعد، تا پایان زمان اداری روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌شود.