بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی

کمیته بیمه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ، نشستی را به منظور بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی ، در روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه سالجاری برگزار می نماید. لذا، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اطلاع رسانی رویداد مذکور به اعضای محترم تشکل اقدام مقتضی مبذول […]

کمیته بیمه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ، نشستی را به منظور
بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی ، در روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه
سالجاری برگزار می نماید. لذا، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اطلاع رسانی رویداد مذکور به اعضای
محترم تشکل اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
موضوع نشست: بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی
۱۰:۰۰ لغایت ۸:۰۰ ساعت ۱۴۰۱/۸/۱۶ دوشنبه: برگزاری زمان
مکان برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان اصلی، طبقه هشتم
شماره تماس برای اعلام حضور در جلسه : ۸۵۷۳۲۴۰۶

دانلود فایل پیوست