برنامه زمان‌بندی همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری

به گزارش اینپیا، اولین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری روز 14 و 15 تیر ماه سال جاری با چندین کارگاه آموزشی و حضور سخنرانان بین‌المللی برگزار می‌شود. شایان توجه است که مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا در صنایع پلیمر نیز طی این همایش برگزار خواهد شد. برنامه روز اول همایش برنامه روز دوم همایش […]

به گزارش اینپیا، اولین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری روز 14 و 15 تیر ماه سال جاری با چندین کارگاه آموزشی و حضور سخنرانان بین‌المللی برگزار می‌شود.

شایان توجه است که مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا در صنایع پلیمر نیز طی این همایش برگزار خواهد شد.

برنامه روز اول همایش

برنامه روز دوم همایش