برگزاری جلسه کارگروه بازیافت پلاستیک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

جلسه کارگروه بازیافت  پلاستیک  انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت آنلاین برگزار شد.

جلسه کارگروه بازیافت  پلاستیک  انجمن ملی صنایع پلیمر ایران روز گذشته به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران،در این جلسه شرایط اخذ گواهی Reach  (جهت صادرات به اتحادیه اروپا) برای حاضران تشریح گردید.

همچنین در جلسه مذکور،به صورت مبسوط مباحثی در خصوص گزارش مدیریت پسماند پلاستیک(توسط مشاور کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران تهیه شده بود) مطرح شد.طبق گفته یکی از کارشناسان جلسه در این مورد تجربه موفق و ناموفق 5 کشور در دنیا بررسی شده و نتایج آن برای استفاده در داخل وجود دارد.

این کارشناس با بیان اینکه دولت ها تا آنجا که می توانند نباید در موضوع مدیریت پسماند پلاستیک ورود کنند تصریح کرد : این مداخله گری مفید نخواهد بود.

در این جلسه همچنین بر ورود تکنولوژی های نوین در زمینه بازیافت پلاستیک تاکید شد چرا که سیستم سنتی بازیافت هزینه های تولید را بالا می برد.

بررسی موضوع« وضعیت مالی پروژه هاي حوزه محیط زیست» به دلیل کمبود وقت به جلسه بعدی موکول شد.