برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه

دوره آموزشی آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در روز یکشنبه ۷ شهریور برگزار خواهد شد.   [button text=”برای دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید” style=”shade” size=”large” padding=”0px 29px 2px 25px” radius=”14″ depth=”4″ depth_hover=”4″ link=”https://inpia.ir/wp-content/uploads/2021/07/فرم1.docx”]   پس از تکمیل فرم، با شماره های انجمن […]

دوره آموزشی آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در روز یکشنبه ۷ شهریور برگزار خواهد شد.

 

[button text=”برای دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید” style=”shade” size=”large” padding=”0px 29px 2px 25px” radius=”14″ depth=”4″ depth_hover=”4″ link=”https://inpia.ir/wp-content/uploads/2021/07/فرم1.docx”]

 

پس از تکمیل فرم، با شماره های انجمن و کمیسیون آموزش تماس حاصل کنید.