برگزاری دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه مهم‌ترین موضوعات مربوط به صنایع پلیمر و همچنین انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از سوی اعضای حاضر، از اعضای هیات مدیره دوره چهارم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز تقدیر و قدردانی به عمل آمد. […]

دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه مهم‌ترین موضوعات مربوط به صنایع پلیمر و همچنین انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از سوی اعضای حاضر، از اعضای هیات مدیره دوره چهارم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

به گزارش اینپیا، در ابتدای این جلسه، نکاتی پیرامون هشتاد و چهارمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی که در تاریخ 22 مرداد ماه برگزار شده بود، مطرح شد که بر اساس آن با توجه به دریافت مجوز بسته‌بندی الکل از سوی برخی از واحدهای صنعتی، تصمیمی گرفته شد تا خرید متانول از بورس انرژی انجام شده و به واحدهایی که سهیمه الکل و منومراستایرن دارند مجوز صادرات داده نشود.

در بخش دیگری از دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، نکاتی درباره جلسه آنالیز محصول و بازبینی سهیمه خریداران ماده LMP  که در تاریخ 25 مرداد ماه در وزارت صمت برگزار شد، ارائه گردید که بر اساس صورت جلسه، افزایش کف عرضه این ماده مصوب شده است. همچنین بر اساس توضیحات ارائه شده از نتیجه جلسه مذکور، قرار بر این شد تا وزارت صمت کمبود کف عرضه ماده اولیه LMP از سوی دو پتروشیمی بندر امام و باختر را پیگیری کند.

یکی از موضوعات دیگر که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، نحوه حضور انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بود در نمایشگاه ایران پلاست بودکه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجه مذاکرات نماینده انجمن با بخش دولتی دراین زمینه به اطلاع اعضا رسید. همچنین از موضوعات دیگری که در این جلسه مطرح شد، تایید تفاهم‌نامه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بانک‌ها در خصوص LC داخلی بود که دراین زمینه گزارشی از نتیجه جلسات با بانک‌های تجارت و ملت به اعضای انجمن ارائه داده شد.

در بخش پایانی دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، از اعضای دوره چهارم هیات مدیره این انجمن با ارائه لوح سپاس، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.