برگزاری مستمر نشست های شورای سیاست گذاری ایران پلاست با هدف همگرایی بیشتر

دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پیشنهاد داد تا نشست های شورای سیاست گذاری بطور مستمر برگزار شود، تا تشکل ها تجارب خود را برای برگزاری یک رویداد با کیفیت در اختیار مجریان قرار دهند. به گزارش اینپیا؛ فرزانه علیرضایی دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه ایران […]

دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پیشنهاد داد تا نشست های شورای سیاست گذاری بطور مستمر برگزار شود، تا تشکل ها تجارب خود را برای برگزاری یک رویداد با کیفیت در اختیار مجریان قرار دهند.

به گزارش اینپیا؛ فرزانه علیرضایی دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست، گفت: مهمترین موضوع در برگزاری موفق تر نمایشگاه، زمان آن است و انتخاب زمان مناسب می تواند بر کیفیت یک رویداد تاثیرگذار باشد، انتخاب زمان برگزاری نمایشگاه ایران پلاست از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها در ایام پایان شهریور و روزهای میان تعطیلی شاید چندان مناسب نباشد.

وی در خصوص اقدامات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای دعوت از هیئت های خارجی گفت: انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از هیئت های خارجی و تعدادی از همتایان تشکلی خود برای حضور در نمایشگاه ایران پلاست رایزنی و از آنها دعوت کرده است، همچنین با ارتباطاتی که با اتاق بازرگانی وجود دارد، دعوت نامه هایی برای کشورهای هدف صادر شده است.

دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان این که مهمترین هدف یک نمایشگاه، توسعه صادرات محصولات است، گفت: به طور معمولی، غرفه گذاران در داخل بازار خود را پیدا کرده اند و با حضور در نمایشگاه در جستجوی بازارهای خارجی و توسعه صادرات هستند.

علیرضایی در پایان پیشنهاد برگزاری نشست های شورای سیاست گذاری نمایشگاه ایران پلاست دست کم یک سال مانده به برگزاری رویداد را داد و گفت: اگر نشست های شورای سیاست گذاری زودتر برگزار شود، تشکل ها با تجاربی که در زمینه برگزاری نمایشگاه و حضور در رویدادهای بین المللی دارند، می تواند به گرفتن تصمیم های بهتر در برگزاری نمایشگاه کمک کنند.