برگزاری نمایشگاه مجازی ایران و عمان

اولین نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان از تاریخ 29 شهریور تا 4 مهر 1400 برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند برای حضور در این نمایشگاه اقدام کنند.   شرایط و ضوابط شرکت در این نمایشگاه به شرح زیر است.

اولین نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان از تاریخ 29 شهریور تا 4 مهر 1400 برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند برای حضور در این نمایشگاه اقدام کنند.

 

شرایط و ضوابط شرکت در این نمایشگاه به شرح زیر است.