انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد

برگزاری همایش اقتصاد پلاستیک با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به موجب این تفاهم‌نامه قرار است همایش اقتصاد پلاستیک که هر سال از سوی انجمن برگزار می‌شود، به مدت دو سال با همکاری مشترک روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شده و در راستای برگزاری هر چه بهتر این همایش و ارائه خدمات مناسب […]

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به موجب این تفاهم‌نامه قرار است همایش اقتصاد پلاستیک که هر سال از سوی انجمن برگزار می‌شود، به مدت دو سال با همکاری مشترک روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شده و در راستای برگزاری هر چه بهتر این همایش و ارائه خدمات مناسب به مخاطبان، دبیرخانه مجزا برای این همایش در ساختمان روزنامه دنیای اقتصاد تشکیل شود.