برگزاری وبینار آشنایی با اطلاعات پایه و نحوه حضور در بازار کویت

ه گزارش اینپیا، این وبینار روز سه‌شنبه 5 اسفند 99 ساعت 14 به صورت مجازی و رایگان در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.

ه گزارش اینپیا، این وبینار روز سه‌شنبه 5 اسفند 99 ساعت 14 به صورت مجازی و رایگان در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.