برگزاری وبینار آشنایی با اطلاعات پایه و نحوه حضور در بازار کویت

ه گزارش اینپیا، این وبینار روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۹۹ ساعت ۱۴ به صورت مجازی و رایگان در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.

ه گزارش اینپیا، این وبینار روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۹۹ ساعت ۱۴ به صورت مجازی و رایگان در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.