برگزاری وبینار آموزشی اصول تجارت بین الملل با محوریت ترکیه

وبینار آموزشی اصول تجارت بین الملل با محوریت ترکیه توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار خواهد شد. این وبینار به صورت آنلاین و در روز شنبه 11 دی ماه 1400 ساعت 18 برگزار خواهد شد و آقای دکتر مهدی موسایی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تدریس این دوره را […]

وبینار آموزشی اصول تجارت بین الملل با محوریت ترکیه توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار خواهد شد.

این وبینار به صورت آنلاین و در روز شنبه 11 دی ماه 1400 ساعت 18 برگزار خواهد شد و آقای دکتر مهدی موسایی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تدریس این دوره را به عهده خواهد داشت.

هزینه این دوره 2.725.000 ریال برای اعضا و اعضای تشکل های عضو انجمن و 3.270.000 ریال برای غیر اعضا است.