برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه کیف کفش چرم تهران

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۳ یازدهمین دوره، در تاریخ ۲۹ مرداد الی ۱ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۳ یازدهمین دوره، در تاریخ ۲۹ مرداد الی ۱ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.