در هفته دوم آبان در بورس کالا چه گذشت ؟

هفته دوم آبان ماه در حالی سپری شد که قیمت های پایه اغلب محصولات پلیمری کاهشی بودند که این کاهش ناشی از کاهش قیمت های جهانی در بازار محصولات بود. احمد بیات مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر در این باره به خبرنگار اینپیا گفت: در گروه پت های بطری، نساجی و پی وی سی تغییرات […]

💢
هفته دوم آبان ماه در حالی سپری شد که قیمت های پایه اغلب محصولات پلیمری کاهشی بودند که این کاهش ناشی از کاهش قیمت های جهانی در بازار محصولات بود.
احمد بیات مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر در این باره به خبرنگار اینپیا گفت: در گروه پت های بطری، نساجی و پی وی سی تغییرات جزئی بودند و برخی از گریدها بدون تغییر قیمت، این هفته را سپری کردند. گروه پر مصرف ها و پلی اتیلن ها به طور میانگین شاهد کاهش کمتر از 5 درصد در این گروه از محصولات بودیم.
وی ادامه داد: اما موضوعی که در این هفته بسیار قابل توجه بود و بسیاراثرگذار بود، کاهش قیمت گروه پ پ ها بود. پ پ های نساجی و شیمیایی در این هفته بسیار با کاهش قیمت همراه بودند که می توانیم بگوییم، روند افزایش قیمت هایی که درماه گذشته بود، از هفته قبل معکوس شده و کاهش قیمت ها بیشتر شده است. در پ پ های نساجی اغلب گریدها اغلب بیشتر از 10 درصد کاهش قیمت داشتند و حتی در بعضی از گریدها کاهش بیش از 20 درصد را هم شاهد بودیم. در مورد پ پ های شیمیایی هم همینطور 5 تا 10 درصد کاهش قیمت را در بعضی گریدها داشتیم و البته بعضی از گریدهای 440G پتروشیمی جم حتی بیش از 15 درصد کاهش قیمت را هم تجربه کردند که قابل پیش بینی هم بود زیرا با روندی که این گروه از کالاها در مهرماه سپری کرده بودند، بازار انتظارات آن را داشت که آن هیجانات در اندازه قابل توجهی تخلیه شود.