تأکید بر تنوع‌بخشی در صنایع شیمیایی در همایش سالانه انجمن پتروشیمی اروپا

ترویج بیشتر تنوع‌بخشی، برابری و اهداف (DEI) یکی از مهمترین اهداف پتروشیمی ها است ودر 75 درصد شرکت‌های تولید کننده مواد شیمیایی این سه اصل در اولویت قرار دارد. به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا نیپنا، ضرورت ترویج تنوع‌بخشی، برابری و اهداف (DEI) در صنایع شیمیایی به‌عنوان چالش محوری برای این بخش از موضوع‌های […]

ترویج بیشتر تنوع‌بخشی، برابری و اهداف (DEI) یکی از مهمترین اهداف پتروشیمی ها است ودر 75 درصد شرکت‌های تولید کننده مواد شیمیایی این سه اصل در اولویت قرار دارد.

به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا نیپنا، ضرورت ترویج تنوع‌بخشی، برابری و اهداف (DEI) در صنایع شیمیایی به‌عنوان چالش محوری برای این بخش از موضوع‌های مورد بحث در یکی از میزگردهای مجازی پنجاه و پنجمین رویداد سالانه انجمن پتروشیمی اروپا (EPCA) بود.

تعداد بانوان فعال در صنایع شیمیایی به‌طور نسبی افزایش یافته است و چنتال لوربیر (Chantal Lorbeer) مؤسسه شریک همکار دفتر مؤسسه مک‌کینزی در مونیخ به‌تازگی در نتایج یکی از تحقیقاتش آورده که حضور زنان در صنایع شیمایی پنج درصد افزایش یافته است.

ترویج بیشتر تنوع‌بخشی، برابری و اهداف (DEI) در صنعت نیز یکی از مهمترین اهداف شرکت‌هاست و لوربیر در این باره تأکید می‌کند که در 75 درصد شرکت‌های تولید کننده مواد شیمیایی این سه اصل در اولویت قرار دارد و بقیه شرکت‌ها این موضوع را در 10 اولویت اصلی خود قرار می‌دهند.

لوربیر اعلام کرد: در حالی که تنوع‌بخشی و اهداف در رأس مدیریت و برنامه‌های سرمایه انسانی قرار دارد، هنوز حلقه گمشده‌ای وجود دارد که شاهد روند نزولی فعالیت‌ها سازمان می‌شویم.

لوربیر بر این باور است که هرچه اولویت‌ها را در رده‌های پایین‌تر ببرید فرصت‌های کمتری در این راه پیش‌روی شما قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، چند مرحله اساسی برای تنوع‌بخشی به استعدادها وجود دارد: شما به تعهد، شفافیت و ردیابی نیاز دارید، اما جذب و حفظ استعدادها در آن زمان بسیار موضوع مهمی است.