تحلیل بازار کشور گرجستان برای ورود کالاهای ایرانی

کشور گرجستان که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد و عضو اتحادیه اروپا و ناتو است داراس صنایعی است که عمده درآمدهای این کشور را تشکیل می دهند و از این رو فرصت های مناسبی برای ایجاد تجارت با کشورهای دیگر دارد. به گزارش اینپیا در این راستا، کمیسیون صادرات انجمن ملی […]

کشور گرجستان که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد و عضو اتحادیه اروپا و ناتو است داراس صنایعی است که عمده درآمدهای این کشور را تشکیل می دهند و از این رو فرصت های مناسبی برای ایجاد تجارت با کشورهای دیگر دارد.

به گزارش اینپیا در این راستا، کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به تدوین گزارشی در خصوص تحلیل بازار کشور گرجستان برای ورود کالاهای ایرانی پرداخته است.

برای دانلود این گزارش کلیک کنید