تحول؛ نیازمند عدم توجه به مخالفت ها

تحول؛ نیازمند عدم توجه به مخالفت ها وقتی مخالفت ها از یک رویکرد جدید که مبنای منطقی، علمی و حتی قانونی دارد؛ سر باز می کند و بعضاً گسترش می یابد یعنی کار بزرگ و مهمی آغاز شده است. همین روند را می توان سرچشمه یک تغییر و یا دقیق تر یک تحول دانست. هیچگاه […]

تحول؛ نیازمند عدم توجه به مخالفت ها
وقتی مخالفت ها از یک رویکرد جدید که مبنای منطقی، علمی و حتی قانونی دارد؛ سر باز می کند و بعضاً گسترش می یابد یعنی کار بزرگ و مهمی آغاز شده است. همین روند را می توان سرچشمه یک تغییر و یا دقیق تر یک تحول دانست. هیچگاه توسعه بر مبنای رویکردهای قدیمی و بعضاً غیر شفاف و حتی نخ نما شده صورت نخواهد گرفت و اگر قرار است چرخ توسعه با شتاب بالاتری به حرکت در بیاید باید از بسیاری قید و بند های قدیمی فاصله گرفت. در زمانی که هدف گذاری یک تشکل برای یک دوره نزدیک به دو ساله؛ جهش تولید و رونق سرمایه گذاری است به وضوح به رشد شفافیت، حضور در تصمیم سازی های کلان، به روزرسانی فرایندهای تولیدی و تجاری و در نهایت به برند سازی نیاز داریم. انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این دوره؛ شفافیت را به عنوان اصل اساسی فعالیت ها در نظر گرفته و معتقد است برای افزایش محسوس حجم تولید و تحول ساختاری در این صنعت به شفافیت بیشتری نیاز داریم تا در این چارچوب با افزایش توان چانه زنی و برند سازی واحدها؛ نبض تغذیه امن و با قیمت متعادل مواد اولیه به درستی بتپد. اینکه برخی انتقاد و مخالفت را به عقده گشایی فردی و جمعی تقلیل داده اند به وضوح نشانه ای از موفقیت رویکرد جدید انجمن ملی است و عزم تصمیم سازان این عرصه را در ادامه این مسیر برای تحول صنایع تکمیلی پتروشیمی چند برابر کرده است. شاید عجیب ترین و جالب ترین اتفاقات روز های اخیر را بتوان هم زمانی هجمه ها در فضای مجازی با رویکرد جدید انجمن ملی به شمار آورد. آن هم در زمانی که بخشی از صحبت های اخیر مقام معظم رهبری گویی دلگرمی جدیدی بر استمرار این شیوه ی فعالیت است.
مقام معظم رهبری در۱۴ خرداد ۹۹فرمودند:« یک شرط مهم برای ایجاد تحوّل، نترسیدن از دشمن و دشمنی ها است. خدای متعال به پیامبرش می فرماید: از مردم و از حرف این و آن نباید بترسی. بالاخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهمّی ممکن است یک عدّه ای مخالف داشته باشد؛ مخالف، مخالفت می کند. امروز با حضور فضای مجازی، نوع مخالفت ها هم غالباً نوع برخورد کننده و تیز و آزار دهنده است؛ اگر چنانچه یک حرکت مهمّ صحیحِ متقنِ محاسبه شده ای انجام میگیرد، باید ملاحظه ی این ها را نکنند. »

روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران