تحولات سرمایه‌گذاری، مصرف و تجارت در نیمه نخست 1401

به گزارش اینپیا، بر اساس داده‌های بانک مرکزی از منظر اقلام هزینه نهایی، رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 1401، بر پایه قیمت‌های ثابت سال 1395، 2.95 درصد بوده است و به بیان جزئی‌تر، بهار 1401، 2.6 درصد و تابستان 3.3 درصد رشد اقتصادی از منظر اقلام هزینه نهایی به ثبت رسیده است. از […]

به گزارش اینپیا، بر اساس داده‌های بانک مرکزی از منظر اقلام هزینه نهایی، رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 1401، بر پایه قیمت‌های ثابت سال 1395، 2.95 درصد بوده است و به بیان جزئی‌تر، بهار 1401، 2.6 درصد و تابستان 3.3 درصد رشد اقتصادی از منظر اقلام هزینه نهایی به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی، حاکی از آن است که در نیمه نخست امسال بالاترین رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متعلق به مصرف نهایی بخش خصوصی با نرخ 6 درصد و پس از آن سرمایه‌گذاری با نرخ رشد 3.9 درصد بوده است در حالی که رشد مصرف بخش دولتی و خالص صادران، منفی و به ترتیب ارقام -7.8 درصد و -0.78 درصد را نشان می‌دهد. این آمار در حالی است که رشد مصرف بخش دولتی که اکنون منفی شده همواره رقم مثبتی بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر در نیمه نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب -1.9 درصد، 15 درصد و -3.6 درصد بوده است. این آمار در حالی است که نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، عمدتا به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش دولتی بوده است و علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش وادرات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در نیمه نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

در حوزه تجارت خارجی هم براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7.4 و 14.1 درصد بوده و نکته قابل توجه در این زمینه این است که بنابر آمار گمرک، رشد مقداری صادرات غیرنفتی در نیمه نخست حدود -13 درصد بوده که این واقعیت را نشان می‌دهد که رشد صادرات کالاها و خدمات ارائه شده در حساب‌های ملی در مدت مذکور صرفا به دلیل افزایش صادرات نفتی رخ داده است.

منبع: اتاق بازرگانی تهران