ترکیبی از افت و رشد نرخ‌های پایه به رغم کاهش دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی

به گزارش اینپیا، میانگین ماهانه دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 30 آذر ماه 256.596 ریال بود و طی این هفته با 778 ریال کاهش به 255.818 ریال در تاریخ یکشنبه 7 دی رسید که نشان از کاهشی حدود از 0.3 درصد دارد. متن کامل در: http://inpia.ir/shownews/12704

به گزارش اینپیا، میانگین ماهانه دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 30 آذر ماه 256.596 ریال بود و طی این هفته با 778 ریال کاهش به 255.818 ریال در تاریخ یکشنبه 7 دی رسید که نشان از کاهشی حدود از 0.3 درصد دارد.
متن کامل در: http://inpia.ir/shownews/12704