تشکل های عضو

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی

 1. تلفن: 88786609-10
 2. نمابر: 88881159
 3. نشانی الکترونیکی: info@pvc-asso.ir

انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 1. تلفن: 4-86073061

 2. نمابر: 86070299

 3. نشانی الکترونیکی:

انجمن همگن پلاستیک استان البرز

 1. تلفن: 9190933305

 2. نمابر: 33417187-026-321

 3. نشانی الکترونیکی: info@alborz-api.com

انجمن همگن پلاستیک استان سمنان

 1. تلفن: 9127317371

 2. نمابر:

 3. نشانی الکترونیکی: semnan_eo@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف

 1. تلفن: 88997010-15

 2. نمابر: 88997013

 3. نشانی الکترونیکی: ramo_alagha@yahoo.com

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

 1. تلفن: 88891197

 2. نمابر: 88902359

 3. نشانی الکترونیکی: ali.lashgari@yahoo.com

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان دروپنجره ایران

 1. تلفن: 22675327

 2. نمابر: 22673402

 3. نشانی الکترونیکی: info@ippfa.ir

انجمن پلاستیک و پلیمر استان اصفهان

 1. تلفن: 9134060594

 2. نمابر:

 3. نشانی الکترونیکی: info@ispia.ir

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

 1. تلفن: 88903452

 2. نمابر: 88905281

 3. نشانی الکترونیکی: info@imbpa.com

انجمن صنایع شیمیایی و پلیمری استان خوزستان

 1. تلفن و نمابر:02188502459

 2. نشانی الکترونیکی: info@paperandwood.com

جامعه قالبسازان ایران

 1. تلفن: 22675327

 2. نمابر: 22673402

 3. نشانی الکترونیکی: info@ippfa.ir

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی

 1. تلفن و نمابر: 77528202

 2. نشانی الکترونیکی: info@leatherunion.com

انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول سازان قم

 1. تلفن: 02537205773

 2. نشانی الکترونیکی:

انجمن صنفی کارفرمایان کفش ماشینی استان قم

 1. تلفن: 09126512042

 2. نشانی الکترونیکی: