تعرفه تبلیغات 000

مخاطبان محترم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
لطفا جهت استفاده از خدمات تبلیغات روابط‌عمومی انجمن، بعد از مطالعه تعرفه تبلیغات و انتخاب خدمات موردنظر، با شماره تماس انجمن
۰۲۱۴۴۷۸۷۱۴۶ داخلی ۱۰۶ و یا واتساپ ۰۹۱۰۶۷۲۷۱۸۲ تماس حاصل نمایید.

 

تعرفه تبلیغاتی در سایت

جایگاه

قیمت برای هر ماه تخفیف سالیانه
هدر1 4،290،000 تومان

10%

هدر2

3،575،000 تومان 10%

هدر3

2،860،000 تومان 10%
جایگاه تبلیغات در پایین صفحه 1،430،000 تومان

10%

صفحه داخلی انبار 2،860،000 تومان

10%

 

 

تعرفه تبلیغات به صورت خبر

جایگاه

قیمت برای هر ماه تخفیف سالیانه

خبر در سایت

715،000 تومان بیش از 4 خبر 20 %

تهیه مصاحبه و انتشار در سایت

1،430،000 تومان

بیش از 2 مصاحبه 20 %

 تهیه مصاحبه و انتشار در سایت و شبکه های اجتماعی

2،860،000 تومان

بیش از 2 مصاحبه 20 %
تهیه گزارش تصویری از کارخانه با شرایط مختلف (توافقی)

 

 

تعرفه تبلیغات در صفحه اینستاگرام اینپیا

جایگاه

قیمت برای هر ماه

تخفیف سالیانه

استوری

286،000 تومان

بیش از 5 نوبت هزینه هر استوری 143,000 تومان

پست 24 ساعته

429،000 تومان

بیش از 5 نوبت هزینه هرپست 214,500 تومان

پست و استوری 24 ساعته

572،000 تومان

بیش از 5 نوبت هزینه هر نوبت 357,500

 

 

تعرفه تبلیغات در کانال تلگرامی و گروه های واتساپ اینپیا

جایگاه

قیمت برای هر ماه تخفیف سالیانه
خبر روز: 286,000 تومان

شب: 429,000 تومان

بیش از 5 نوبت هزینه هرپست

143,000 تومان

پست تبلیغاتی

روز: 429,000 تومان

شب: 520.000 تومان

بیش از 5 نوبت هزینه هرپست

214,500 تومان

 

توضیحات

به هزینه ها فوق میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

برای اطالعات بیشتر با روابطعمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به شماره های

02144787131 ،02144787146 ،02144182892

تماس حاصل کنید.

روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران