تعرفه واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید ۲ برابر می‌شود

طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی با رشد دو برابری به دو درصد افزایش می یابد.

در حالی دولت در لایحه بودجه 1403 از عبارت کاهش  حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به 2 درصد استفاده کرده است که این رقم در ابتدای سال جاری از 4 درصد به یک درصد کاهش یافته بود.

اوایل سال جاری گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد که حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای، تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از 4 درصد به یک درصد کاهش یابد.

بنابراین در عمل از ابتدای سال آینده حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی با رشد دو برابری مواجه می شود.