تغییراتی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راه است؟

دو طرح برای ایجاد تغییر در ساختار فعلی مرتبط با شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد وزیر نفت نیز منتظر ایجاد ساختار جدید برای مدیریت صنعت پتروشیمی کشور است. به گزارش اینپیا به نقل از تسنیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بوده و هدف وجودی آن، […]

دو طرح برای ایجاد تغییر در ساختار فعلی مرتبط با شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد وزیر نفت نیز منتظر ایجاد ساختار جدید برای مدیریت صنعت پتروشیمی کشور است.

به گزارش اینپیا به نقل از تسنیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بوده و هدف وجودی آن، برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی است.

بعد از خصوصی سازی اغلب شرکت‌های پتروشیمی و به عبارتی غیردولتی شدن صنعت پتروشیمی در بستر قانون اصل 44، رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر به سمت رگولاتوری و سیاست‌گذاری این صنعت پیش رفت، اما با توجه به عدم همگرایی نظام برنامه ریزی و توسعه دو صنعت پالایش و پتروشیمی، که صنایع تکمیلی منشأ گرفته از نفت و گاز را شامل می‌شوند، نتیجه بهینه در راستای تنوع محصولات و ارزش آفرینی در صنایع تکمیلی را در کشور شاهد نبوده‌ایم.

یکی از تصمیماتی که در مجلس یازدهم کلید خورده و پرونده آن هنوز باز است، ایجاد معاونت جدید در وزارت نفت با یکپارچه شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی است.

از دیگر طرح‌هایی که مطرح است، منفک شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت و قرار گرفتن این شرکت ذیل وزارت صمت است که البته احتمال به ثمر رسیدن این طرح و پیگیری جدی موافقان آن، از طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی به مراتب کمتر است.

با توجه به اینکه وزیر نفت، معاونان خود در سه شرکت ملی گاز، ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را منصوب کرده اما نسبت به انتصاب معاون خود در شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز حکمی صادر نکرده، این نظریه را تقویت می‌کند که وزیر نفت منتظر ایجاد ساختار جدید برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و محتمل‌ترین گزینه، تلفیق دو شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.