تغییرات قیمت جهانی انواع محصولات پلیمری درهفته منتهی به ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

قیمت جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد.      

قیمت جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد.