تفاهمنامه اینپیا و ایردا در راستای ارائه خدمات آماری به اعضای انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

استارتاپ ایردا که به صورت تخصصی در حوزه آمار از سال 1398 فعالیت خود را آغاز نموده است، خدمات خود را در چهار گروه با عنوان پایگاه آمار رسمی (بزرگترین پایگاه متمرکز آمار رسمی ایران)، آمار سفارشی (گردآوری آمار تخصصی)، تحلیل داده و تحقیقات بازار به مخاطبین حقیقی و حقوقی خود ارائه می نماید. به […]

استارتاپ ایردا که به صورت تخصصی در حوزه آمار از سال 1398 فعالیت خود را آغاز نموده است، خدمات خود را در چهار گروه با عنوان پایگاه آمار رسمی (بزرگترین پایگاه متمرکز آمار رسمی ایران)، آمار سفارشی (گردآوری آمار تخصصی)، تحلیل داده و تحقیقات بازار به مخاطبین حقیقی و حقوقی خود ارائه می نماید.

به گزارش اینپیا، این استارتاپ در راستای گسترش همکاری‌های خود با انجمن‌ها و ارگان‌های تخصصی تفاهم‌نامه ای را با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران منعقد نموده است.

تفاهم‌نامه مذکور شامل ارائه خدمات این استارتاپ به واحدهای مختلف انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، تشکل‌ها و اعضای وابسته این انجمن ‌می‌باشد.

تشکل‌ها و اعضای محترم این انجمن می توانند با بهره‌ برداری از تفاهم‌نامه مذکور، از خدمات استارتاپ ایردا به عنوان دستیار آماری خود و در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده استفاده نمایند.

لازم به توضیح است انجمن ملی صنایع پلیمر ایران شرایطی را ایجاب نموده است تا تشکل ها و اعضای محترم آن بتوانند در قالب  تفاهم‌نامه منعقد شده از تخفیفات مناسبی بهره برداری نمایند.

اعضای محترم می توانند جهت استفاده از این خدمات به صورت مستقیم با شرکت ایردا (irda.ir) تماس حاصل نموده و یا از طریق واحد بازرگانی انجمن درخواست خود را ارائه نمایند.