همکاری تازه میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک تجارت

تفاهم سه‌جانبه برای استفاده از اعتبار اسناد داخلی ریالی در معاملات بورس کالا

به گزارش اینپیا؛ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک تجارت تفاهم‌نامه سه ‌جانبه امضا می‌کنند. در جلسه مشترک ریاست انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت مقدمات اجرایی شدن تفاهم‌نامه سه جانبه میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک تجارت […]

به گزارش اینپیا؛ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک تجارت تفاهم‌نامه سه ‌جانبه امضا می‌کنند.
در جلسه مشترک ریاست انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت مقدمات اجرایی شدن تفاهم‌نامه سه جانبه میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک تجارت فراهم شد.
بر اساس این خبر این تفاهم سه جانبه پیرامون استفاده از اعتبار اسناد داخلی ریالی در معاملات بورس کالا است.