تنظیم فهرست استانداردهای مورد نیاز صنعت / تعامل با سازمان ملی استاندارد

به گزارش اینپیا، جلسه کمیته برنامه ریزی رشته های صنایع شیمیایی و صنایع پلیمر مورخ 24 اردیبهشت ماه 1397 در سازمان ملی استاندارد به ریاست مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، سرکار خانم مهندس خضرایی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر زاهد احمدی عضو کمیسیون فنی انجمن به نمایندگی از ریاست سازمان ملی استاندارد ، آقای مهندس خادمی […]

به گزارش اینپیا، جلسه کمیته برنامه ریزی رشته های صنایع شیمیایی و صنایع پلیمر مورخ 24 اردیبهشت ماه 1397 در سازمان ملی استاندارد به ریاست مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، سرکار خانم مهندس خضرایی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر زاهد احمدی عضو کمیسیون فنی انجمن به نمایندگی از ریاست سازمان ملی استاندارد ، آقای مهندس خادمی نایب رئیس کمیسیون فنی انجمن و مدیرعامل شرکت آریانام، خانم مهندس دامغانی دبیر کمیسیون فنی انجمن ، خانم مهندس اسفندیارپور از شرکت مهندسی آریانام  و نمایندگان محترم سازمان ملی استاندارد حضور داشتند.

 

در این جلسه 69 عنوان استاندارد پیشنهادی از سوی شرکت های فعال در حوزه صنعت پلیمر به منظور بررسی جهت تدوین، مورد بررسی قرار گرفت و بر حسب نیاز صنعت و کشور با مشارکت اعضاء حاضر در جلسه اولویت بندی شد.

 

در این جلسه مهندس خادمی، درخصوص اولویت های استاندارد اعلام کرد: به منظور تعیین اولویت های استاندارد بخش های مختلف صنعت پلاستیک، حضور و دخالت انجمن های تخصصی در این حوزه، به منظور بررسی و نیازسنجی دقیقتر صنعت، ضروری است.

 

در این ارتباط، انجمن ملی صنایع پلاستیک که به تازگی به منظور ارتقاء کیفی و فنی صنعت، اقدام به همکاری و تعاملی جدی تر با سازمان ملی استاندارد نموده است، در نظر دارد با کمک فعالان، تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی، در جهت تعیین استانداردهای مورد نیاز صنعت و با اولویت بالاتر گامی مؤثر بردارد.

 

لذا بدین وسیله از کلیه فعالان، تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی مرتبط درخواست می گردد، فهرست عناوین استانداردهای مورد نیاز صنعت که تاکنون از سوی سازمان ملی استاندارد، تدوین و مصوب نشده است را از طریق مکاتبه رسمی به انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، ارسال نمایند.

 

تلفن: 7 – 88927986          نمابر: 88927988

نشانی الکترونیکی: info@inpia.ir