بر اساس گزارش مرکز آمار ایران

تورم سالانه در آبان‌ماه به 44.9 درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان امسال نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده با 0.6 درصد کاهش به 44.9درصد رسید. در این ماه تورم نقطه‌ به نقطه 39.2 درصد و تورم ماهانه 2.2 درصد محاسبه شده است.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان امسال را 44.9 درصد اعلام کرد. بر اساس این گزارش در این ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۰.۹ رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد در آبان ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۹ درصد رسیده که نسبت به تورم سالانه مهرماه، ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در این ماه نیز، ۳۹.۲ درصد بوده است. این یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۹.۲ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۱، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ماه ۱۴۰۲، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

همچنین در آبان ماه امسال تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۲ درصد بوده که نسبت به تورم 2.3 درصدی مهرماه 0.1 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، یک درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۷ درصد بوده است.

همچنین درحالی‌که نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۴.۹ درصد بوده است اما دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۳ درصد برای دهک دهم متفاوت بوده است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به فاصله تورمی ۱.۹ واحد درصد در ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.