تور بازدید «رایگان» از کارخانه نوآوری و آشنایی با خدمات نمایشگاه دائم «صادرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری»

به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران تور بازدید «رایگان» از کارخانه نوآوری و آشنایی با خدمات نمایشگاه دائم «صادرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برگزار می‌نماید. تاریخ: ۸ مرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۳۰ آخرین مهلت ثبت نام: ششم مرداد ماه هریک از اعضای انجمن ملی که تمایل به شرکت در این تور بازدید را […]

به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران تور بازدید «رایگان» از کارخانه نوآوری و آشنایی با خدمات نمایشگاه دائم «صادرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برگزار می‌نماید.

تاریخ: ۸ مرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

آخرین مهلت ثبت نام: ششم مرداد ماه

هریک از اعضای انجمن ملی که تمایل به شرکت در این تور بازدید را دارند، می‌توانند با دفتر تشکل تماس حاصل نمایند.

02188927986
ارسال عدد 1 را به سامانه 3000191988