توضیحات دبیرکمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار درباره مجوز واردات پلی پروپیلن وPET

به گزارش اینپیا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهارکرد: در پی التهاب بازار گروههای کالایی محصولات پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات و افزایش رقابت تا 40درصد در معاملات سال جاری با وجود اینکه، تولیدکنندگان در گروه پلی پروپیلن بیش از 90درصد  و در گروه PET، تقریباً 100درصد حجم تولید خود را برای فروش داخلی […]

به گزارش اینپیا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهارکرد: در پی التهاب بازار گروههای کالایی محصولات پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات و افزایش رقابت تا 40درصد در معاملات سال جاری با وجود اینکه، تولیدکنندگان در گروه پلی پروپیلن بیش از 90درصد  و در گروه PET، تقریباً 100درصد حجم تولید خود را برای فروش داخلی و در بورس کالا عرضه کرده اند، کمیته تخصصی پتروشیمی در راستای تنظیم بازار محصولات مذکور (که با حضور نمایندگان بورس کالا، وزارت صمت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) برگزار شد، واردات محدود این محصولات را توسط تولیدکنندگان تصویب کرد.

 

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 12 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی مکلف است تا نسبت به برنامه ریزی تأمین کسری نیاز داخلی در گریدهایی که مقادیر تولید و عرضه آن جوابگوی نیاز بازار داخل نیست، از طریق واردات توسط مجتمع های پتروشیمی تولید کننده آن گریدها اقدام کند.

 

طهماسبی ادامه داد: اقدام اجرایی این شرکت در مورد واردات 2EH، اسید استیک، بنزن، پارازایلین و اسید ترفتالیک بوده که با توجه به محدودیت های تولید و التهاب در بازار مجوز واردات آن صادر و تأمین نیاز بازار انجام پذیرفته است.

 

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی افزود: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 12 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و به منظور جلوگیری از دو نرخی شدن محصول عرضه شده، کمیته تخصصی پتروشیمی تعیین قیمت تلفیقی را متناسب با تناژ وارداتی مورد تأیید NPC در بند 7 صورتجلسه چهاردهمین جلسه آن کمیته تصویب کرده است و بدین ترتیب که قیمت محصول تولید داخلی و قیمت محموله وارداتی متناسب با حجم عرضه شده در بورس در قالب قیمت تلفیقی به عنوان قیمت پایه اعلام می شود، که این امر  باعث کاهش التهاب و رقابت غیر متعارف در معاملات خواهد شد.