تولید کنندگان باید برای ۷۰ درصد از فاکتورهای ۱۲۰ درصد ارزش خرید خود تاییدیه خریدار را بگیرند

بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت صمت توسط اینپیا، طبق دستورالعمل جدید وزارت صنعت معدن و تجارت برای ثبت فاکتور ها در سامانه جامع تجارت تولید کنندگان باید برای ۷۰ درصد از فاکتورهای فروش از ۱۲۰ درصد ارزش خرید خود در بورس تاییدیه خریدار دریافت کنند و چنانچه این موضوع به درستی صورت […]

بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت صمت توسط اینپیا، طبق دستورالعمل جدید وزارت صنعت معدن و تجارت برای ثبت فاکتور ها در سامانه جامع تجارت تولید کنندگان باید برای ۷۰ درصد از فاکتورهای فروش از ۱۲۰ درصد ارزش خرید خود در بورس تاییدیه خریدار دریافت کنند و چنانچه این موضوع به درستی صورت نگیرد سهمیه آنها کسر خواهد شد.

این کسر سهمیه برای کالا های متفاوت به دو صورت انجام خواهد شد:

  • برای مواد اولیه مانند پلی اتیلن که سقف سهمیه آنها برداشته شده است عدم تاییدیه ۷۰ درصدی فاکتور توسط خریدار، به حذف کل سهمیه و به عبارتی قطع شدن کل خرید آنها منجر خواهد شد.
  • برای مواد اولیه ای که سقف سهمیه همچنان برقرار است در صورت عدم تاییدیه ۷۰ درصدی فاکتور توسط خریداران سهمیه واحد به صورت پلکانی کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق اطلاعات موجود، تولید کنندگان موظفند از تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۰ تایید خریدار را برای فاکتورهای خود در سامانه جامع تجارت اخذ کنند.

همچنین از تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۰ بررسی این اطلاعات در سامانه جامع تجارت صورت خواهد گرفت و کسر سهمیه برای واحدهایی که نتوانسته اند برای ۷۰ درصد از فاکتورهای خود تاییدی خریدار را کسب کنند اجرا خواهد شد.

این دستورالعمل برای تولیدکنندگان صنعت پلیمر ابهامات زیادی را ایجاد کرده است و برخی بر این باورند که اجرای آن ممکن است آسیب هایی را برای صنایع کوچک و متوسط به همراه داشته باشد.

با این وجود دولت باید توجه داشته باشد که این دستورالعمل نیز مانند بازار خودرو با تصمیمات عجولانه همراه نشود و اجرای آن پس از گذراندن مراحل کارشناسی کامل صورت گیرد؛ چرا که اگر چنین موضوع فراگیری بدون بررسی های دقیق صنعت و بازار اجرا شود، پیامدهای غیرمطلوبی برای صنعت گران و در نهایت اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.