تکالیف عرضه کنندگان محصولات پتروشیمی یرای مدیریت بخش عرضه

به گزارش اینپیا، به منظور تنظیم و مدیریت بازار محصولات عرضه شده در بورس های کالایی (مواد اولیه و محصولات نهایی)، عرضه کنندگان(مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی) مکلفند نسبت به عرضه مستمر و مکفی (بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به صورت هفتگی اقدام نمایند.   تبصره 1- در راستای عرضه مستمر و مکفی مقدار و […]

به گزارش اینپیا، به منظور تنظیم و مدیریت بازار محصولات عرضه شده در بورس های کالایی (مواد اولیه و محصولات نهایی)، عرضه کنندگان(مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی) مکلفند نسبت به عرضه مستمر و مکفی (بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به صورت هفتگی اقدام نمایند.

 

تبصره 1- در راستای عرضه مستمر و مکفی مقدار و حداقل عرضه هر تولیدکننده (کف عرضه) بر اساس عوامل زیر تعیین می شود:

 

1) میزان تولید و عرضه هر گرید محصول پتروشیمی در مقاطع سه ماهه دوره مشابه سال گذشته و سه ماهه ماقبل (فصل قبل)

2) در نظرگرفتن میزان حجم معامله سال گذشته هرگرید محصول پتروشیمی

3) میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت های تقویمی

4) تقاضای جدید شرکت‌های پایین‌دستی

5) ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان

6) مقدار خوراک دریافتی تولیدکنندگان

7) مقدار تحویلی به صنایع پایین دستی توسط تولیدکنندگانی که بیش از 50% سهام را دراختیار دارند.

تبصره 2- مقدار کف عرضه هفتگی درگروه کالایی محصولات پتروشیمی برای هر دوره 3 ماهه (فصلی)، با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می گردد.

 

مقادیر کف عرضه در صورت التهاب بازار (رقابت بیشتر از 20% در دو هفته متوالی) و یا عدم معامله (حداقل 60% عرضه شده در دو هفته متوالی) در صورت امکان بازنگری و اصلاح می شود.

 

تبصره 3- در راستای ایجاد ساز وکار مناسب برای رعایت کف عرضه و ضمانت اجرایی آن، بر اساس گزارش شرکت بورس کالای ایران در خصوص موارد عدم رعایت کف عرضه در مجموع عرضه سه هفته در یک گروه کالایی (مبنای شروع از هفته ابتدای ماه) و پس از اتمام مهلت دو هفته‌ای برای جبران کسری عرضه و عدم اجرای آن از جانب عرضه کنندگان، با استعلام و تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برابر قوانین و مقررات حاکم اقدام لازم قانونی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عمل می آید.

 

در صورت التهاب بازار رعایت کف عرضه محصولات ملتهب در مجموع بازه دو هفتگی مورد پایش قرار گرفته و مهلت دو هفته برای جبران کسری عرضه می باشد.

موارد نقص فنی، تعمیرات اضطراری و کمبود خوراک با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این تبصره مستثنی است.

تبصره 4- ملاک رعایت کف عرضه در محصولات پتروشیمی به جز مواردی که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت ماهانه تعیین می شود، به صورت هفتگی خواهد بود.

تبصره 5- شركت بورس كالاي ايران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند تخلفات عدم رعايت كف عرضه در بورس های کالایی را (بر اساس تبصره 3 این ماده)، به کمیته منعكس نمایند تا پس از بررسی و تاييد کمیته براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال گردد.

تبصره 6- درصورت عرضه محصولات پتروشیمی حداکثر تا120% کف عرضه اعلام شده و عدم فروش حداقل 60 درصدی اعلامی طی دو عرضه متوالی، بر اساس هماهنگی بورس های کالایی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص افزایش سقف سهمیه بهین یاب (در هفته سوم) با اطلاع به اعضای کمیته اقدام خواهد شد. برای موارد خاص، کمیته تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره 7- به منظور تنظیم بازار کالاهای دارای التهاب (به تشخیص کمیته)، اعضای کمیته و سایر دستگاه های ذیربط موظفند اطلاعات مورد درخواست کمیته را به دبیرخانه کمیته ارایه نمایند.

تبصره 8- شرایط لازم برای رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می گردد.

تبصره 9- قیمت های فروش پایانی کشف شده محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالایی در آخرین معاملات مربوطه، مبنای قیمت مچینگ ( معاملات مازاد محصولات فروش نرفته) تا مرحله بعدی عرضه خواهد بود.

تبصره 10- در خصوص محصولاتی که بازار آنها دارای التهاب نیست، کمیته نسبت به تصویب و ابلاغ تغییر شرایط خریداران در بورس اقدام می نماید.

تبصره 11- با توجه به شرایط بازار هر کالا، میزان و شرایط انجام قراردادهای بلندمدت هر محصول از طریق بورس های کالایی در قالب شیوه نامه ای مشخص، توسط کمیته تدوین و ابلاغ خواهد شد، می باشد.