ثبت‌نام سمینار پلاستیک و مسئولیت‌های زندگی در زمین