ثبت نام دوره آموزشی سامانه جامع تجارت با تمرکز بر تعریف شناسه کالا