ثبت گزارش تخلفات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی

کاربران محترم در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی، می توانند با مراجعه به آدرس https://www.intamedia.ir/tax-fraud-report نسبت به ثبت گزارش این تخلفات اقدام کنند.   سازمان امور مالیاتی نیز در راستای جلوگیری از بروز تخلفات مالیاتی به این گزارش‌های مردمی رسیدگی خواهد کرد. برای ثبت گزارش تخلفات مالیاتی کلیک کنید

کاربران محترم در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی، می توانند با مراجعه به آدرس https://www.intamedia.ir/tax-fraud-report نسبت به ثبت گزارش این تخلفات اقدام کنند.

 

سازمان امور مالیاتی نیز در راستای جلوگیری از بروز تخلفات مالیاتی به این گزارش‌های مردمی رسیدگی خواهد کرد.

برای ثبت گزارش تخلفات مالیاتی کلیک کنید