جزئیات اجرای محاسبه خودکار سهمیه‌ها در بهین‌یاب

به گزارش اینپیا، برای محاسبه خودکار سهمیه در طرح افق به‌صورت فصلی اطلاعات فروش واحدهای تولیدکننده از بورس‌کالا و سامانه ثبت برخط معاملات، توسط بهین‌یاب استعلام می‌شود. واحدهایی که از طریق تعاونی‌های تامین نیاز مواد اولیه پتروشیمی خرید می‌کنند، اطلاعات خریدشان در سامانه ثبت برخط معاملات توسط تعاونی‌ها ثبت می‌شود.   در صورتی که تعاونی از بورس خرید […]

به گزارش اینپیا، برای محاسبه خودکار سهمیه در طرح افق به‌صورت فصلی اطلاعات فروش واحدهای تولیدکننده از بورس‌کالا و سامانه ثبت برخط معاملات، توسط بهین‌یاب استعلام می‌شود. واحدهایی که از طریق تعاونی‌های تامین نیاز مواد اولیه پتروشیمی خرید می‌کنند، اطلاعات خریدشان در سامانه ثبت برخط معاملات توسط تعاونی‌ها ثبت می‌شود.

 

در صورتی که تعاونی از بورس خرید کند ولی اطلاعات تخصیص خود را در سامانه ثبت برخط معاملات، حداکثر دو هفته پس از صدور صورت‌حساب توسط پتروشیمی‌ها در این سامانه درج نکند اجازه خریدش تعلیق خواهد شد. مجموع میزان خرید مواد اولیه پتروشیمی به‌صورت ریالی برای هر تولیدکننده محاسبه می‌شود. مبلغ خالص کالا در نظر گرفته شده و این عدد با در نظر گرفتن حداقل ۲۵ درصد ارزش افزوده صنعت پایین دستی پتروشیمی، به فروش برآوردی تبدیل می‌شود.

 

به عبارت دیگر این عدد مربوط به ارزش افزوده صنعت بوده و با ارقام مربوط به سود از لحاظ فنی متفاوت است. زیرا باید تمامی هزینه‌های سربار، ستادی و عملیاتی تولیدکنندگان را پوشش دهد. به‌طور مثال ممکن است واحدی تولیدی ارزش افزوده ۳۰ درصدی داشته باشد، درحالی‌که سود عملیاتی این واحد کمتر از آن است.

 

پس از محاسبه فروش برآوردی چنانچه تولیدکننده‌ای بیش از ۷۰ درصد فروش برآوردی را به سامانه جامع تجارت اظهار کرده باشد، سهمیه آن واحد بدون هیچ تغییری برای فصل آینده در نظر گرفته می‌شود. اگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فروش برآوردی را اظهار کند، ۷۰ درصد سهمیه جاری وی برای فصل آینده، لحاظ خواهد شد.

 

اگر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد فروش برآوردی را اظهار کند، ۵۰ درصد سهمیه جاری وی برای فصل آینده تعیین می‌شود. اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد فروش برآوردی را اظهار شود، ۳۰ درصد سهمیه جاری وی برای فصل بعدی در نظر گرفته می‌شود و نهایتا اگر کمتر از ۱۰ درصد فروش برآوردی را اظهار کند ۹۰ درصد از سهمیه جاری وی برای فصل بعد کاسته خواهد شد.

 

علت این نوع کاهش سهمیه کمک به واحدهای تولیدکننده برای فعالیت در بازاری است که متاسفانه بعضا به فرهنگ عدم شفافیت عادت کرده و طبق گفته اکثر تولیدکنندگان مجبور هستند برخی فروش‌های خود را بدون صدور صورت‌حساب و غیررسمی انجام دهند. با این حال اگر سهمیه واحدی کاهش یابد، هر زمان که اقدام به ارائه اطلاعات فروش خود کند، سهمیه کسر شده وی باز گردانده خواهد شد.