جزییات جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز برگزار شد.

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز برگزار شد.

محور اصلی این جلسه بررسی شرایط تامین برق پایدار برای صنایع توسط دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران بود.

زنگنه دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در بخشی از این جلسه که به صورت مجازی برگزار شد با اشاره به مشکل تامین برق واحدهای صنعتی پیشنهاد داد مشکل این واحدها جمع آوری و به انجمن منتقل شود.

وی در ادامه پیشنهاد خود افزود: در این صورت ما می توانیم مواردی را که لازم است را پیگیری کنیم؛مثلا می توانیم برخی واحدها را به واحدهای پیمانکار ساخت نیروگاه مرتبط کنیم و یا در این راستا به واحدها سرمایه گذار معرفی نماییم.

در بخش دیگری از این جلسه زمان زاده رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی پلیمر ایران بر ضرورت رفع مشکل تامین برق واحدهای صنعتی تاکید کرد.

بابالو دبیر انجمن ملی پلیمر ایران هم در ادامه جلسه بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر  تاکید کرد و از لزوم تشکیل کمیته انرژی در انجمن سخن گفت.

وی افزود: شرایط مشخص نیست و چه بسا ما در آینده بیش از حال دچار قطعی برق واحدهای صنعتی شویم، بنابراین بایستی بحث انرژی های تجدیدپذیر جدی تر پیگیری شود.