دویست و چهلمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

💢 دویست و چهلمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با حضور اعضای این انجمن به صورت آنلاین برگزار شد. به گزارش اینپیا، در ابتدای این جلسه  درباره مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه کمیته تخصص پتروشیمی که در تاریخ 5 شهریورماه برگزار شد و همچنین جلسه آشنایی با ابزار مالی گواهی اشتغال مولد […]

💢 دویست و چهلمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با حضور اعضای این انجمن به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش اینپیا، در ابتدای این جلسه  درباره مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه کمیته تخصص پتروشیمی که در تاریخ 5 شهریورماه برگزار شد و همچنین جلسه آشنایی با ابزار مالی گواهی اشتغال مولد (گام) گزارشی ارائه شد  و در این زمینه، فروش اعتباری به جای اوراق گام در صنعت پلیمر از سوی اعضای حاضربه عنوان راه حل پیشنهادی مطرح گردید.

همچنین در ادامه جلسه، فرزانه علیرضایی دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، آخرین اقدامات در خصوص حضور انجمن ملی در نمایشگاه ایران پلاست را بیان کرد و با هم اندیشی اعضای انجمن، راهکارهای مناسب برای حضور مناسب شرکت ها از طریق انجمن ملی بیان گردید.

بررسی  مجوز حضور انجمن ملی و یا اعزام هیات تجاری در نمایشگاه پلاستیک قزاقستان از سوی کمیسیون صادرات ، تولید محتوا از سوی کمیسیون آموزش و فنی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

 

📍اینپیا؛ رسانه اقتصادی صنعت پلاستیک

 

@INPIA_IR