جلسه هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران برگزارشد/تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری

دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلیمر ایران ،این جلسه که به ریاست آقای مهندس زمان زاده برگزار گردید در بخش اخبار پیش از دستور،در مورد مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر صنعت مباحثی از سوی آقای دکتر ترکمان رئیس هیئت مدیره و سایر اعضا مطرح شد.اعضای هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران بر حضور حداکثری مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند.

دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلیمر ایران ،این جلسه که به ریاست آقای مهندس زمان زاده برگزار گردید در بخش اخبار پیش از دستور،در مورد مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر صنعت مباحثی از سوی آقای دکتر ترکمان رئیس هیئت مدیره و سایر اعضا مطرح شد.اعضای هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران بر حضور حداکثری مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند.ضمنا در این بخش در مورد نمایشگاه ایران پلاست نیز اعضا به تبادل نظر پرداختند.در بخشی دیگر از این جلسه آقای دکتر قنبرپور ،رئیس کمیسیون آموزش در خصوص نحوه تعیین نماینده انجمن در بازبینی دروس دانشگاهی رشته مهندسی پلیمر به وزارت علوم ، گزارشی را مطرح و این رخداد را امر مهم و مبارکی قلمداد کرد.در جلسه مذکور همچنین ، موضوع تعیین نائب رئیس کمیسیون صادرات به جهت استفاده از پتانسیل های موجود به تصویب رسید و آقای جعفرزاده بعد از آنکه برنامه های خود را برای این سمت تشریح کردند با رای اکثریت هیئت مدیره انتخاب شدند.در ادامه جلسه هم گزارشی در مورد نحوه تصمیم گیری در خصوص حضور و اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه اکسپو ارمنستان 2024 توسط دبیر کمیسیون صادرات ارائه شد.