جلسه کارگروه مالی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

سومین جلسه کارگروه مالی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه مالی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در این  جلسه  اطلاعیه شماره ۴۱ و 42 مرکز تنظیم مقررات سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه ،حاضران در جلسه سوالات خود را در این راستا از مشاورین مطرح کردند.

همچنین ، در بخش دیگری از این جلسه حاضران مسائل و  دغدغه های خود در خصوص بیمه را نیز بیان نمودند .

گفتنی است ،هدف از تشکیل جلسات کارگروه مالی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بررسی مسائل و کمک به صاحبان صنایع پلیمری در موضوعات مربوط به مالیات و بیمه است.