جلسه کمیسیون آموزش برگزار شد؛ مرور اهداف و برنامه‌های سال ۹۸

به گزارش اینپیا، سی و هشتمین جلسه کمیسیون آموزش در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از سوی دبیر کمیسیون برای حاضرین قرائت شد که عملکرد کمیسیون در دوره فعلی را بررسی می‌کرد. پس از مروز اخبار پیش از دستور در ادامه اهداف و برنامه‌های سال ۹۸ کمیسیون آموزش […]

به گزارش اینپیا، سی و هشتمین جلسه کمیسیون آموزش در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از سوی دبیر کمیسیون برای حاضرین قرائت شد که عملکرد کمیسیون در دوره فعلی را بررسی می‌کرد.

پس از مروز اخبار پیش از دستور در ادامه اهداف و برنامه‌های سال ۹۸ کمیسیون آموزش طرح شد که اعضا در این خصوص نظرات خود را بیان نمودند.
کمیسیون آموزش در نظر دارد تا برای سال آینده نیز همایش اقتصاد صنعت پلاستیک را برگزار نماید. به همین دلیل اعضای کمیسیون پیشنهادات خود را مطرح کردند. یکی از اعضا پیشنهاد کرد که با جمعی از متخصصین حوزه استراتژی جهت تدوین استراتژی صنعت پلاستیک همکاری نماییم تا در همایش بعدی، این استراتژی ارائه گردد. دکتر عزیزی، رئيس مرکز رشد فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در همین زمینه گفت: می‌توانیم صنعت پلاستیک را بخش بندی نماییم و بر اساس هر بخش، پروژه و استراتژی‌های خاصی را به صورت کارشناسی شده، تدوین نماییم. اینکه در کدام حوزه‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری نمود، در کدام حوزه صادرات را تقویت نماییم و… می‌تواند کمک کننده باشد.
در ادامه سایر اعضا نیز نظرات خود را عنوان نمودند.

برنامه‌ دیگری که کمیسیون آموزش در سال جدید دنبال خواهد کرد، برگزاری دوره ‌های مدیریتی است. در گام اول نیز در نظر دارد تا در تیر ماه امسال دوره بازاریابی دیجیتال را برگزار نماید.
اعضای کمیسیون در این مورد نیز پیشنهاداتی ارائه کردند و بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی برای اجرای این دوره آموزشی تاکید داشتند. در ادامه مقرر شد انجمن ملی، پیگیری‌های لازم را جهت بررسی بسترهای موجود برگزاری دوره‌های آموزشی به سبک آنلاین و نیمه حضوری، انجام دهد.
همچنین اعضا نیز پیشنهادات خود در خصوص سایر دوره‌های مدیریتی را به اطلاع کمیسیون برسانند.

تغییر دبیر کمیسیون آموزش نیز، خبر دیگری بود که در این جلسه صورت گرفت. خانم مهندس دامغانی مسئولیت دبیری کمیسیون را عهده دار و از زحمات خانم مهندس علیرضایی تقدیر شد.