جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد  

یکی از سوالات مهمی که در این جلسه مطرح و به آن پاسخ های مبسوطی داده شد این بود که چه مقدار پتانسیل صادرات به کشور ارمنستان وجود دارد و جزییات مراودات مالی و بانکی با این کشور چگونه است.

هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع به صورت مجازی برگزار شد.

بررسی پتانسیل صادراتی به کشور ارمنستان  و حضور در بیست و سومین دوره نمایشگاه   Armenia Expo 2024 از محور های این جلسه  بودند.

یکی از سوالات مهمی که در این جلسه مطرح و به آن پاسخ های مبسوطی داده شد این بود که چه مقدار پتانسیل صادرات به کشور ارمنستان وجود دارد و جزییات مراودات مالی و بانکی با این کشور چگونه است.

جدول کشورهای واردکننده به ارمنستان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ میزان واردات کل این کشور به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار بوده است که کشور ایران در رتبه دوم بعد از روسیه به عنوان بزرگترین کشور های واردکننده قرا دارند.

شهاب جعفرزاده ،مدیر عامل «دن پلیمر»در بخش هایی از این جلسه توضیحاتی را در مورد اقتصاد کشور ارمنستان ارائه داد و گفت :این کشور خدمات محور و توریستی است .

وی همچنین تصریح کرد:کشور ارمنستان از نظر میزان رشد اقتصادی رو به رشد  و دارای ثبات نسبی است .همچنین میزان صادرات این کشور بیش تر از واردات آن است.

همچنین در این جلسه ،در مورد جزییات برگزاری بیست و سومین نمایشگاه اکسپو ارمنستان اطلاعاتی ارائه شد. از جمله آنکه این نمایشگاه در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ شهریور ماه در مرکز نمایشگاه کارن دیمرچیان در ایروان برگزار می شود.

گفتنی است ، فضای این رویداد ۸۰۰۰ متر مربع است که از ۱۶ کشور دنیا در حدود ۳۵۰ شرکت به عنوان غرفه دار حضور خواهند داشت.

دبیر کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمرایران در این جلسه اعلام کرد که پیش بینی می گردد ۲۴۰۰۰ نفر از این رویداد بازدید نمایند.

اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان )کارفرمایان( ارمنستان؛ مرکزEXPO LOGOS برگزار کننده این نمایشگاه می باشد.