جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت کیست؟

جواد اوجی دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است. به گزارش اینپیا، سوابق کاری وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم به شرح زیر است: مدیرعامل گروه اقتصاد مفید، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدیرعامل و نایب رئیس […]

جواد اوجی دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است.

به گزارش اینپیا، سوابق کاری وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم به شرح زیر است:

مدیرعامل گروه اقتصاد مفید، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)

رئیس هیئت مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو)

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران

عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

رئیس هیئت مدیره نظارت بر تولید و پالایشگاه‌های گازی

عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی

معاونت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی

رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی

رئیس اداره مهندسی پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

کارشناس ارشد ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی و کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب