حذف تعرفه واردات چند کالا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کمیسیون اقتصادی اوراسیا(EEC) تعرفه واردات کالاهای خاصی را صفر کرد.حذف این تعرفه در مورد برخی پارچه ها و ترکیبات شیمیایی اعمال خواهد شد. به گزارش اینپیا این کمیسیون عوارض گمرکی واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا(EAEU) را برای چند گروه کالا به مدت ۲۴ ماه از دوم ژانویه ۲۰۲۲ به صفر کاهش داد.نرخ عوارض گمرکی واردات انواع […]

کمیسیون اقتصادی اوراسیا(EEC) تعرفه واردات کالاهای خاصی را صفر کرد.حذف این تعرفه در مورد برخی پارچه ها و ترکیبات شیمیایی اعمال خواهد شد.

به گزارش اینپیا این کمیسیون عوارض گمرکی واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا(EAEU) را برای چند گروه کالا به مدت ۲۴ ماه از دوم ژانویه ۲۰۲۲ به صفر کاهش داد.نرخ عوارض گمرکی واردات انواع ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد شیمیایی برای مدت دو سال صفر درصد تعیین شد و میزان عوارض این کالاها از ۳ تا ۵ درصد است.

نرخ عوارض گمرکی واردات برای انواع ترانسفورماتورهای تولید مایکروویو از ۸ درصد به صفر کاهش یافته است.این اقدام تا ۳۱ ماه دسامبر ۲۰۲۳ اجرا می شود. نرخ عوارض گمرکی واردات برای انواع استرهای فسفریک و ترکیبات آنها، انواع الیاف مصنوعی متاآرامید و پارچه های پنبه ای خاص به صفر کاهش یافت.به گفته این کمیسیون، تمام این تصمیم ها از ۲ ژانویه سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

این کمیسیون همچنین نرخ عوارض گمرکی واردات مرکبات را که برای تولید آبمیوه، از ۱۱ درصد به ۵.۵ درصد کاهش داد. این نرخ کاهش یافته به مدت ۳۶ ماه قابل اجرا خواهد بود.