حضور مدیرعامل برای پرونده‌هایی مانند حوادث حین کار در دادگاه الزامی نیست

این موضوع احتمالا برای بسیاری از فعالان اقتصادی رخ داده است که برای پرونده‌هایی ساده به دادگاه احضار شده‌اند. اما بر اساس یک بخشنامه قوه قضائیه در خصوص نحوه احضار اشخاص، مدیران عامل می‌توانند برای چنین پرونده‌هایی نماینده خود را معرفی کنند. در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پاره ای از پرونده […]

این موضوع احتمالا برای بسیاری از فعالان اقتصادی رخ داده است که برای پرونده‌هایی ساده به دادگاه احضار شده‌اند.

اما بر اساس یک بخشنامه قوه قضائیه در خصوص نحوه احضار اشخاص، مدیران عامل می‌توانند برای چنین پرونده‌هایی نماینده خود را معرفی کنند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر به اینکه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدمانی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی فصایی انجام شود.

از این رو مدیران عامل می‌توانند با استناد به این بخشنامه، نمایندگان خود را برای پرونده‌های حقوقی معرفی کنند.