مجموع انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده توسط بخش اقتصادی در سال 2021

حمل و نقل در صدر جدول آلوده کنندگان هوا در ایالات متحده آمریکا

EPA مجموع انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده را با انتشار فهرستی از انتشارات و مخازن گازهای گلخانه ای ایالات متحده ردیابی کرده است. این گزارش سالانه کل انتشار و حذف گازهای گلخانه ای ملی مرتبط با فعالیت های انسانی در سراسر ایالات متحده را بر اساس منبع، گاز و بخش اقتصادی تخمین می زند.

بر اساس این گزارش منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای توسط بخش اقتصادی در ایالات متحده عبارتند از:

حمل و نقل (28٪ از انتشار گازهای گلخانه ای 2021) : بخش حمل و نقل بیشترین سهم از انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص می دهد. انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل و نقل عمدتاً از سوختن سوخت های فسیلی برای اتومبیل ها، کامیون ها، کشتی ها، قطارها و هواپیماهای ما ناشی می شود. بیش از 94 درصد از سوخت مورد استفاده برای حمل و نقل مبتنی بر نفت است که عمدتاً شامل بنزین و گازوئیل می شود.

 

تولید برق (25 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2021) : انرژی الکتریکی دومین سهم از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می دهد و شامل تولید برق مورد استفاده در سایر بخش‌های مصرف نهایی (به عنوان مثال، صنعت) می‌شود. بر این اساس در سال 2021، 60 درصد از برق ایالات متحده از سوختن سوخت های فسیلی، عمدتا زغال سنگ و گاز طبیعی تامین شده است.

 

صنعت (23 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2021) : انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنعت عمدتا از سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی و همچنین انتشار گازهای گلخانه‌ای از واکنش‌های شیمیایی خاص و لازم برای تولید کالاها از مواد خام ناشی می‌شود. اگر انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از مصرف برق به بخش مصرف نهایی صنعتی اختصاص یابد، فعالیت های صنعتی سهم بسیار بیشتری (30٪) از انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده را تشکیل می دهند.

 

تجاری و مسکونی (13٪ از انتشار گازهای گلخانه ای 2021) : انتشار گازهای گلخانه ای از بخش تجاری و مسکونی شامل سوخت های فسیلی سوزانده شده برای گرما و حمل و نقل است. در رابطه با گازهای گلخانه ای ناشی از ساختمان های تجاری و مسکونی هم اگر سهم نسبتا بزرگ مصرف برق را در مواردی مانند(مانند گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، روشنایی، و لوازم خانگی) به آن اضافه کنیم، سهم آن در انتشار گازهای گاخانه ای به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. چرا که انتشار گاز گلخانه ای  ناشی از مصرف برق به بخش مصرف نهایی تجاری و مسکونی اختصاص می یابد، بنابراین فعالیت های تجاری و مسکونی سهم بسیار بیشتری (30٪) از انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده را تشکیل می دهند.

 

کشاورزی (10 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2021) :  انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از کشاورزی از دام‌هایی مانند گاو، خاک‌های کشاورزی و تولید برنج ناشی می‌شود.

 

کاربری زمین و جنگلداری (12 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای 2021 را جبران می کند):  اگرچه در شکل نشان داده نشده است، اما مناطق زمین می توانند به عنوان یک مخزن (جذب CO2 از جو) یا منبع انتشار گازهای گلخانه ای عمل کنند. در ایالات متحده، از سال 1990، جنگل‌های مدیریت‌شده و زمین‌های دیگر یک مخزن خالص هستند، یعنی بیش از آنچه که منتشر می‌کنند، CO2 را از جو جذب کرده‌اند.

 

 

روند افزایش گازهای گلخانه ای

از سال 1990، انتشار ناخالص گازهای گلخانه ای ایالات متحده کمی بیش از 2٪ کاهش یافته است. سال به سال، انتشار گازهای گلخانه ای می تواند به دلیل تغییرات در اقتصاد، قیمت سوخت و سایر عوامل افزایش یا کاهش یابد. در سال 2021، انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده 5 درصد نسبت به سطح سال 2020 افزایش یافته است. در سال 2020، کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه ای عمدتا به دلیل تأثیرات همه گیر ویروس کرونا (COVID-19) بر سفر و سایر فعالیت های اقتصادی بود. در سال 2021، افزایش انتشار کل گازهای گلخانه ای عمدتاً به دلیل افزایش انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی به دلیل بازگشت فعالیت های اقتصادی پس از اوج گیری ویروس COVID-19 بود. در سال 2021، انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی نسبت به سال قبل 7 درصد افزایش یافت. انتشار CO2 ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سال 2020 کمتر از 1٪ افزایش یافته است. با تغییر روندهای اخیر، انتشار CO2 ناشی از مصرف زغال سنگ از سال 2020 به میزان 15٪ افزایش یافته است. افزایش مصرف گاز طبیعی و انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2021 در همه بخش ها مشاهده شده است. به جز بخش برق و مناطق ایالات متحده، در حالی که افزایش زغال سنگ عمدتا در بخش برق است. انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از استفاده از نفت نیز در سال 2021، 9 درصد افزایش یافت و انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی 2 درصد کمتر از انتشار در سال 1990 بود.