خروجی ماهانه شرکت‌های پتروشیمی

گزارش‌های فعالیت آذرماه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی روی سایت کدال قرار گرفته است. در این گزارش‌ها مقادیر تولید و فروش و همین‌طور ارزش و نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها ارائه می‌شود که عمدتا نشان از افزایش قابل توجه درآمد این شرکت‌ها دارد. پتروشیمی جم شرکت پتروشیمی جم در آذر ۹۱‌هزار تن اتیلن به عنوان محصول […]

گزارش‌های فعالیت آذرماه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی روی سایت کدال قرار گرفته است. در این گزارش‌ها مقادیر تولید و فروش و همین‌طور ارزش و نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها ارائه می‌شود که عمدتا نشان از افزایش قابل توجه درآمد این شرکت‌ها دارد.

پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در آذر ۹۱‌هزار تن اتیلن به عنوان محصول ابتدای خط در تولید داشته است. میانگین ماهانه تولید امسال ۹۳‌هزار بوده است. فروش انواع محصولات در ماه آذر با ۱۰۶‌هزار تن، کمتر از میانگین ماهانه (۱۵۰‌هزار تن) بوده است.

فروش شرکت در آذر ماه ۲۲۲۹‌میلیارد تومان رقم خورده است. میانگین فروش ماهانه امسال حدود ۲۸۴۳‌میلیارد تومان بوده و فروش ۴۳۱۸‌میلیاردی اسفند ماه سال قبل کماکان بهترین فروش ماهانه این شرکت است. میانگین نرخ فروش جمیع محصولات شرکت در آذر ۲۰ هزار و۹۶۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۲/ ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

پتروشیمی فن‌آوران

مقدار تولید ماهانه متانول شفن به طور متوسط امسال ۷۷‌هزار تن بوده و در ماه آذر ۷۹‌هزار تن گزارش شده است. میانگین مقدار تولید اسید استیک شرکت ماهانه ۱۲‌هزار تن است که در آذر رقم ۹/ ۹ هزار تن به ثبت رسید. ‌ شفن امسال به طور متوسط ۶۵‌هزار تن متانول فروخته است.

مقدار فروش آذر رقم عالی ۹۰‌هزار تنی داشت. در بخش اسید استیک نیز میانگین ماهانه فروش امسال ۶/ ۱۱ هزار تن بوده که در آذر ۴/ ۱۰ هزار تن رقم خورد. ‌ با توجه به حجم فروش خوب، مبلغ فروش شرکت در آبان ۹۷۹‌میلیارد تومان گزارش شد. این رقم پس از فروش خارق‌العاده ۱۱۴۷‌میلیاردی ماه قبلی، دومین درآمد ماهانه خوب شرکت است. ‌ در این ماه نرخ متانول صادراتی با ۱۴‌درصد کاهش ماهانه به ۷۷۱۹ تومان برای هر کیلو رسید. متوسط شش ماه ابتدایی سال ۷۰۵۲ تومان بوده است. نرخ اسید استیک داخلی نیز ۲۴هزار و ۲۱۱ تومان (متوسط ۶ماهه اول ۲۱هزار و ۱۲۸تومان) برای هر کیلو ثبت شده است.

پتروشیمی زاگرس 

فروش شرکت در آذر ماه حدود ۵/ ۱۳۶۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۳۸ ‌درصد رشد داشته است. مقدار تولید متانول و فروش آن در آذر به ترتیب برابر با ۱۴۹هزار و۶۸۶ و ۱۵۴هزار و ۱۸۳ تن بوده که مقدار تولید ۱۵‌درصد و مقدار فروش ۴۹‌درصد نسبت به آبان ماه افزایش داشته است. نرخ فروش متانول در آذر ماه به طور میانگین حدود۸/ ۸ میلیون تومان بوده که حدود ۸‌درصد نسبت به آبان ماه افت داشته است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به رقمی بالغ بر ۴/ ۱۵۴۳۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۴۹‌درصد‌ رشد را نشان می‌دهد.

پتروشیمی آبادان 

پتروشیمی آبادان در آذر ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۸/ ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد داشته که ۹۲/ ۷۷ درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۰۸/ ۲۲ درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶۸/ ۲۵ درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۵/ ۵۰ درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۳۵/ ۲۹ درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت(فروش محصولات) ۴/ ۹۴۷میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۲/ ۴۴۱ میلیارد تومان بوده که ۱۱۴‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۹/ ۶۸۳ میلیارد تومان فروش داخلی داشته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (برابر با ۸/ ۳۲۹ میلیارد تومان) به میزان ۳۳/ ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. همچنین این شرکت در زمان یادشده ۵/ ۲۶۳ میلیارد تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۳/ ۱۱۱میلیارد تومان بوده که ۷۳/ ۱۳۶درصد افزایش یافته است.

پتروشیمی ارومیه 

شاروم در آذر ۵۱‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل ۵۰‌درصد و نسبت به میانگین درآمد ماهانه ۸ ماه ابتدای سال ۶۰‌درصد بیشتر بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون حدود ۳۰۷‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰‌درصد رشد داشته است. این شرکت از لحاظ مقدار فروش در این ۹ ماه حدود ۵۰‌هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵‌درصد افت داشته است.

این شرکت در آذر ۶/ ۵ هزار تن محصول فروخته که نسبت به ماه گذشته ۴۰‌درصد رشد داشته است. میانگین نرخ «کریستال ملامین» داخلی و صادراتی نسبت به ماه گذشته ۸‌درصد رشد داشته است.

شاروم در فصل اول تا سوم سال‌جاری به ترتیب ۹۲، ۱۳۵ و ۲۳۰ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است. سود هر سهم در سال ۹۸، ۳۶۵ ریال بوده و سود ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به ۹ ماهه ۹۸ رشد ۸۳‌درصدی داشته است. شرکت در سال ۹۸ حاشیه سود ۲۵‌درصدی داشته و حاشیه سود فصل اول تا سوم سال‌جاری نیز به ترتیب ۲۲، ۱۸ و ۳۴‌درصد گزارش شده است.

پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان طی عملکرد آذر ماه خود معادل ۴/ ۱هزار میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۵۵‌درصد افزایش داشته است. «شگویا» طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مبلغ ۲/ ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱‌درصد رشد داشته است. پتروشیمی تندگویان در تابستان ۳۶ تومان سود به ازای هر سهم خلق کرد. سود فصل بهار ۴۵ تومان بود. بنابراین شگویا در ۶ماه، سود ۸۱ تومانی به ازای هر سهم داشته که این رقم نزدیک به سود ۸۷ تومانی کل سال مالی گذشته است.

این تولیدکننده پت در سال مالی ۹۹، ۴۰۰/ ۲ میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود. این رقم در بهار ۱۲۵۶ و تابستان ۹۶۵‌میلیارد تومان ثبت شد. سود عملیاتی مجموع ۶ماه، رشد ۱۴۸‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. حاشیه سود شرکت در بهار ۳۵‌درصد بوده و در فصل تابستان ۳۹‌درصد گزارش شده است.

اسپرد محصولات شگویا در سال گذشته به طور متوسط ۲۸۰ دلار برای هر تن و در فصل ابتدایی امسال ۳۵۳ دلار و در سه ماه تابستان۳۳۱ دلار بوده است. در مهر شاهد افت به زیر ۳۰۰ دلار بودیم اما در آبان با افزایش قیمت پت، اسپرد بالا رفت و به نزدیکی ۵۰۰ دلار هم رسید و اکنون در ۴۷۰ دلار قرار دارد که در صورت تثبیت این محدوده تاثیر چشمگیری می‌تواند روی سود‌آوری شگویا داشته باشد.