خریداران دی اتیل هگزانول ملزم به عرضه DOP تولیدی خود در بورس می‌شوند

خریداران دی اتیل هگزانول به تفکیک رشته فعالیت؛ موظف به عرضه DOP تولیدی خود در بورس کالا خواهند شد. به گزارش اینپیا، بررسی‌ها حکایت از آن دارد؛ وزارت صمتن خریداران دی اتیل هگزانول را به تفکیک رشته فعالیت خود به عرضه DOP تولیدی خود در بورس کالا ملزم خواهد کرد و مبنای تعیین سهمیه خریداران […]

خریداران دی اتیل هگزانول به تفکیک رشته فعالیت؛ موظف به عرضه DOP تولیدی خود در بورس کالا خواهند شد.

به گزارش اینپیا، بررسی‌ها حکایت از آن دارد؛ وزارت صمتن خریداران دی اتیل هگزانول را به تفکیک رشته فعالیت خود به عرضه DOP تولیدی خود در بورس کالا ملزم خواهد کرد و مبنای تعیین سهمیه خریداران دی اتیل هگزانول بر اساس میزان عرضه شرکت‌های DOP ساز در بورس کالا خواهد بود.

جزئیات این اقدام هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است اگرچه تصمیمات به تفکیک رشته فعالیت آن‌ها خواهد بود.

گفته می شود جزئیات این تصمیم به زودی با هماهنگی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام خواهد شد همچنین سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان DOP و میزان الزام به عرضه آن‌ها پس از بررسی های لازم توسط این معاونت تعیین می‌شود.

شایان ذکر است تا زمان اعلام رسمی ساز و کار اجرایی آن، نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت.