داروی شفابخش اقتصاد، کاهش نقش مدیریت متمرکز دولتی در بخش های مختلف است

به زارش اینپیا مهندس محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ گفت: صنعت پلاستیک، صنعتی با سابقه بیش از 60 ساله است و در دورانی نیز توسعه ساخت ماشین آلاتی مربوط به صنعت پلاستیک در دهه 50 آغاز شد و کارگاه‌های کوچک و […]

به زارش اینپیا مهندس محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ گفت: صنعت پلاستیک، صنعتی با سابقه بیش از 60 ساله است و در دورانی نیز توسعه ساخت ماشین آلاتی مربوط به صنعت پلاستیک در دهه 50 آغاز شد و کارگاه‌های کوچک و بزرگی وجود داشت که بیشتر توسط ارامنه اداره می شد که ماشین های تزریق پلاستیک و… را بومی سازی کرده بودند و با استاندارد قابل قبولی درکشور عرضه می کردند.

 

افزایش ضریب نفوذ صنعت پلاستیک در سایز بخش های صنعت کشور

 

وی ادامه داد: امروزه در زندگی می بینیم که چیزی ساخته شده از پلاستیک نباشد، وجود ندارد و این سرمایه خوبی برای کشوری است که گاز دارد و در توسعه زنجیره ارزش کمک می کند.

 

مرتضوی گفت: فرصت های طلایی در دوره های مخالف تاریخ اقتصادی هر کشور ممکن است به و جود بیاید و به همین‌خاطر در همه بخش های اقتصا کشور نیاز به برنامه ریزی احساس می شود و با این وجود حدود دو دهه است که نمی توانیم در هیچ حوزه ای برنامه ریزی انجام دهیم.

 

کدام کشور در طول 20 سال، 4 بار با کاهش ارزش پول ملی مواجه می شود؟

 

وی ادامه داد: با این شرایط نمی توان از بخش های مختلف صنعت انتظار داشت که برنامه ریزی اجرایی داشته باشند؛ چرا که نیاز برنامه ریزی، داشتن ثبات در بخش های مخالف اقتصادی کشور است.

 

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: ما به عنوان واحدهای صنعتی به دلیل عدم وجود زمینه برای برنامه ریزی در حقیقت از سرمایه های خود می‌خوریم و دولت و حاکمیت باید تکلیف این موارد را مشخص کند.

 

مرتضوی ادامه داد: موضوع دیگر دخالت بیش از حد دولت در کوچکترین تصمیمات در واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه صنعت پلاستیک در دهه های اخیر است. اخیرا نیز به بهانه تحریم نقش دولت در تمام ریز تصمیم های مرتبط با بخش های مخالف تولید پر رنگ تر شده است. در نتیجه نیاز داریم بعد از دوره تحریم نقش دولت را در تصمیمات کوچک و بزرگ مرتبط با توسعه فعالیت های صنعتی، کمتر و یا حذف کنیم.

 

باید قدرت چانه‌زنی تشکل ها را افزایش دهیم

 

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید با افزایش قدرت چانه زنی تشکل‌ها و با پشتوانه وسیع علمی، بتوانیم این چالش ها را در اقتصاد به صورت توتمندانه و منصفانه رفع کنیم.

 

وی ادامه داد: هر کسی بخواهد برای بلند مدت شریک اقتصادی ما شود، چند سوال اساسی دارد: در ده سال گذشته نرخ تورم چقدر بوده است؟ ارزش پول ملی در این ده سال چقدر کاهش یافته است؟ همچنین وضعیت بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟

 

وی گفت: باید تکلیف این چند موضوع اساسی را روشن کنیم، آنجه داروی شفا بخش است و باید به سرعت عملیاتی شود کاهش نقش مدیریت متمرکز دولتی در بخش های مختلف اقتصاد است.

 

مرتضوی در بخش دیگری نیز اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایجاد شده و جزو افتخارات ملی ماست. اما امروزه تبدل به یک موجود بزرگ شده و از طرفی نمی توان توجیه کرد که چه اتفاقی رخ داده که قیمت های مواد اولیه به این شکل افزایش یافته است.

 

وی افزود: بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی در تامین مواد اولیه این است که حس می‌کنند نوعی تبانی برای فروش دو برابری نرخ مواد اولیه وجود دارد.

 

مرتضوی گفت: اگر عرضه مواد پتروشیمی مدیریت شده باشد و بدون این مدیریت ممکن است افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه را شاهد باشیم که در همه جای دنیا این موضوع جرم است.