درباره انجمن

درباره انجمن

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به منظور ساماندهی کلیه امور مربوط به صنعت پلیمر و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای داخلی و خارجی و در مواجهه با سازمانها و ارگانهای مرتبط و ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی و خدمات صنفی و افزایش توان رقابت پذیری با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر تولید و جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکانات بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای این صنعت و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و ملی دست اندر کاران و روزآمد نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی و حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از منافع مشروع اعضا، با هدف تعالی صنعت پلاستیک  و پلیمر ایران در کلاس جهانی تشکیل شد.

انجمن ملی با داشتن 5 کمیسیون فعال در حوزه های مختلف و تخصصی(کمیسیون های: آموزش، بازرگانی، صادرات، فنی، تشکل ها) با برگزاری جلسه های منظم و سمینارهای مختلف، به عنوان بازوان نیرومند انجمن، فعالیت می کند. شایان ذکر است که انجمن ملی با عضویت 14 انجمن تخصصی مرتبط با صنعت پلیمر و بیش از 100 واحد تولیدی و صنعتی، به عنوان چتر حمایتی برای این صنعت شناخته می شود.


مأموریت :

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران یک سازمان هدف – محور است که کل زنجیره تأمین صنایع پلیمر ایران را در بر می‌گیرد. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق برقراری ارتباط مؤثر با همه ذی‌نفعان، صنایع پلیمر ایران را ارتقا دهیم و آن را در مقیاس منطقه‌ای رقابت‌پذیر کنیم.


چشم‌انداز :

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به تأثیرگذارترین تشکل صنفی در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی حوزه زنجیره تأمین صنایع پلیمر تبدیل خواهد شد و به قدرت قابل توجهی در چانه‌زنی با محافل مهم تصمیم‌گیری و طرف‌های دولتی دست خواهد یافت. این تشکل از طریق شناسایی و به اشتراک‌گذاری بهترین منابع، اطلاعات، سیستم‌ها و روش‌ها موجب دستیابی بنگاه‌های صنایع پلیمر ایران به سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای و نفوذ آن‌ها در بازار‌های جهانی خواهد شد. جامعه جهانی این انجمن را به عنوان نماینده اصلی صنایع پلیمر ایران جهت کسب اطلاعات و برقراری تعامل خواهد شناخت.


ارزش‌ها :

 • همکاری: مشارکت فعال همه اعضا اهمیت ویژه‌ای برای ما دارد و تلاش می‌کنیم تا از طریق گردش نخبگان از حداکثر منابع موجود در راستای منافع همه جانبه بهره‌مند شویم.
 • خودباوری: ما به توانمندی اعضای خود باور داریم و جهت ارتقای آن تلاش می‌کنیم.
 • عدالت: ما با همه‌ اعضای خود با نگاه برابر رفتار می‌کنیم و منافع کلی را بر منافع گروهی ارجح می‌دانیم.
 • صداقت: ما با ذی‌نفعان خود شفاف سخن می‌گوییم و چیزی را از آن‌ها پنهان نمی‌کنیم.
 • توسعه پایدار: ما در بهره‌برداری از سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موجود برای خود، جامعه و نسل‌های آینده سهم برابر قائل هستیم.

اهداف سطح کلان :

 • افزایش قدرت چانه‌زنی انجمن در برابر محافل مهم تصمیم‌گیری و طرف‌های دولتی.
 • بهسازی تکنولوژیک و تقویت دانش، مهارت و سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌ها.
 • بهبود سطح دربرگیری و مقبولیت انجمن در کل زنجیره تأمین صنایع پلیمر ایران.
 • بهبود عملکرد صنایع پلیمر در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.

اهداف تاکتیکی – عملکردی

هدف 1:

 • 1) تأمین منافع اعضا در خصوص قیمت‌ خرید و سهولت دسترسی به مواد اوّلیه مصرفی.
 • 2) تلاش برای اثرگذاری بیشتر در محافل مهم تصمیم‌گیری نظیر شورای تنظیم بازار.
 • 3) گسترش دامنه تأثیرگذاری انجمن و افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر محافل مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از طریق به‌کارگیری اثربخش فرایند روابط عمومی.
 • 4) تأمین یک پایگاه فیزیکی دائمی به عنوان دفتر انجمن طی سال 1399.
 • 5) در اختیار گرفتن امتیاز برگزاری نمایشگاه ایران پلاست.

 

هدف 2:

 • 1) برگزاری حداقل 1 سمینار یا همایش حضوری یا مجازی تأثیرگذار، 2 دوره آموزشی حضوری یا مجازی و تولید و عرضه حداقل 50 ساعت محتوای آموزشی دیجیتال در حوزه‌های علمی- فنی و مدیریتی- کسب و کار طی سال 1399.
 • 2) برقراری ارتباط با حداقل 2 تشکل تأثیرگذار در سطح منطقه و تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه‌های منطقه‌ای یا مراکز ثابت بازاریابی محصولات پلیمری در کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و CIS.
 • 3) افزایش دلاری فروش صادراتی محصولات پلیمری اعضا به میزان 10 درصد طی سال 1399 نسبت به سال 1398.

 

هدف 3 :

 • 1) افزایش تعداد تشکل های عضو به میزان 30 درصد در پایان سال 1399 نسبت به ابتدای سال.
 • 2) افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی عضو (دارای بیش از صد نفر منابع انسانی)‌به میزان 10 درصد در پایان سال 1399 نسبت به ابتدای سال.
 • 3) برگزاری حداقل 4 نشست مؤثر حضوری یا مجازی با اعضای ادوار هیأت مدیره انجمن، اعضای هیأت مدیره تشکل‌های عضو و مدیران مؤثر بنگاه‌های عضو انجمن طی سال 1399.
 • 4) ایجاد تعادل و تناسب بین گروه‌های مختلف اعضا به شکلی که تا پایان سال 1399 از میان هر یک از صنایع پلیمر و روش‌های ماشین‌سازی بین 2 تا 5 شرکت عضو انجمن باشند.
 • 5) تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌های فعال در صنایع پلیمر ایران به همراه شرح ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها.

 

هدف 4:

 •  1) تلاش در جهت تأثیرگذاری در سیاست‌های کلان مربوط به بازیافت محصولات پلیمری در راستای تسهیل عملکرد بنگاه‌های فعال مانند معافیت‌های مالیاتی.
 • 2) تسهیل شرایط تأمین مواد اوّلیه شرکت‌های فعال در حوزه بازیافت محصولات پلیمری با حداقل قیمت‌های ممکن.
 • 3) افزایش آگاهی‌ اعضا در خصوص مفاهیم مربوط به توسعه پایدار از طریق تأمین محتوای آموزشی دیجیتال طی سال 1399.
 • 4) ترغیب و تشویق اعضای انجمن به انجام مسوؤلیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در قبال معضلات فعلی جامعه مانند ویروس کوید- 19.